OLV Východočeská pobočka 15. 10. 2017

OLV Východočeská pobočka KCHČF 15. 10. 2017

Milan FEKIAČ  oblastní poradce chovu

OLV ve Východočeské pobočce se uskutečnilo dne 15. 10. 2017 již po několikáté v Bříšťanské bažantnici. Sraz všech účastníků byl tradičně

v Kulturním domě Obecního úřadu v Bříšťanech. Letos se na OLV přihlásilo a dostavilo 11 jedinců, z toho 2 psi a 9 fen. Uspělo všech 11 českých fousků, kteří nám plně prokázali vlastnosti pro zařazení do chovu. Skupinu I. – dva psy a tři feny, posuzovali František Salalvec a Jaroslav Dostál. V této skupině byla vyhodnocena nejlepší práce psa Dyka z Podřipské stráně. Skupinu II., šest fen, posuzovali Josef Javůrek a Milan Fekiač. V této skupině byla vyhodnocena nejlepší práce u feny Iša ze Staropleských luk. Dva majitelé se svými fenami přijeli z Jihomoravské pobočky.

                Letošní OLV probíhaly za příznivého slunečného počasí a velké účasti přátel Českého fouska. 

                Po závěrečném vyhodnocení proběhla schůze výboru VČ pobočky a okresních důvěrníků.

Jaroslavu Dostálovi patří největší dík za propůjčení bažantnice, za poskytnutí zázemí pro OLV a jeho přátelům za  vynikající občerstvení po celý den.

VÝSLEDKY OLV Východočeská pobočka KCHČF 15. 10. 2017

Jméno

Narozen

Povaha

Hledání

Vystavování

Podmínky chovu

Dyk z Podřipské stráně

2015

4

4

4

splněny

Ugas od Jemiluk

2014

4

3

4

splněny

Bella od Lesa Borkovníku

2016

4

3

4

splněny

Cita od Kárů z Hořic

2015

4

3

4

splněny

Greta z Březové stráně

2015

4

4

4

splněny

Britta od Ředického potoka

2014

4

4

4

splněny

Iša ze Staropleských luk

2015

4

4

4

splněny

Hanny z Citoňských luk

2016

4

4

3

splněny

Amy od Klepačovské kapličky

2015

4

4

4

splněny

Laura ze Staropleských luk

2016

4

4

4

splněny

Cipka Eso

2015

3

3

4

splněny

olv vychc1 2017

olv vychc2 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olv vychc3 2017

olv vychc4 2017