UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Termíny zkoušek celá ČR

Kde hledat termíny zkoušek pro ohaře a další lovecká plemena

  • Termíny zkoušek pro všechna lovecká plemena pro danný rok jsou uveřejňovány na počátku toho danného roku v časopise Myslivost jako příloha, dále na webových stránkach Českomoravské myslivecké jednoty  a na webových stránkách jednotlivých Okresních mysliveckých spolků ve většině případů v sekci - kynologie.
  • Seznam jednotlivých OMS a odkazy na jejich webové stránky naleznete zde . Akce jednotlivých klubů jsou zveřejňovány na jejich klubových webech.

Organizátori

Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícka komora

OkO SPZ Topoľčany, OPK Topoľčany

Poľovnícke združenie BREZINA Prašice, Poľovnícke združ. DOLINKA V.Dvorany- Hajná Nová Ves

Poľovnícke združenie BUKOVINKA TOPOĽČANY

 

Obecný úrad PRAŠICE, Obecný úrad Hajná Nová Ves

Slovenský klub chovateľov českých fúzačov

Vás srdečne pozývajú  na 7. ročník

Memoriálu Štefana Krasňanského

Všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov :

CACIT, R.CACIT, CACT,  R.CACT

VÍŤAZ MŠK

KLUBOVÝ VÍŤAZ – najlepší český fúzač

PRAŠICE-DUCHONKA, 4.a 5.augusta 2017

propozice ke stažení >>  pdf icon