Speciální výstava Českých fousků na Červeném Hrádku

Dne 13.5.2017 se v rámci tradičního Mysliveckého dne coby oslavy myslivosti v okrese Chomutov a pod záštitou klubu chovatelů Českých fousků konala Speciální výstava našeho národního plemene.

          Přihlášeno bylo 48 zástupců, z toho mírně převažovaly feny nad psy (27:21), v barevných chomutov sv 1rázech byl více zastoupen tmavý bělouš před hnědákem (39:9) a nejpočetněji byly obsazeny třídy mladých a otevřená (každá 16 jedinců).

Na posouzení splnění exteriérového standartu plemene byl delegován pan ing. Josef Braťka a společně s čekatelem panem Milanem Fekiačem se této role ujali více než zdatně.

Součástí této výstavy byl i výběr do chovu, kde se přihlásilo 28 jedinců a po důkladném přeměření a posouzení byli doporučeni na kandidáty chovu.

Za perfektní a přátelskou atmosféru nejen ve výstavním kruhu, ale po dobu celého Mysliveckého dne se patří poděkovat jak rozhodčím, organizátorům, tak i samotným vystavujícím.

chomutov sv 2

Výsledky >> pdf icon          Fotogalerie je na stránkách >> OSM CHomutov <<, kde jsou fotky jak ze speciální výstavy tak y mysliveckého dne

Sponzor klubové speciální výstavy

k9 2016