UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Termíny zkoušek celá ČR

Kde hledat termíny zkoušek pro ohaře a další lovecká plemena

  • Termíny zkoušek pro všechna lovecká plemena pro danný rok jsou uveřejňovány na počátku toho danného roku v časopise Myslivost jako příloha, dále na webových stránkach Českomoravské myslivecké jednoty  a na webových stránkách jednotlivých Okresních mysliveckých spolků ve většině případů v sekci - kynologie.
  • Seznam jednotlivých OMS a odkazy na jejich webové stránky naleznete zde . Akce jednotlivých klubů jsou zveřejňovány na jejich klubových webech.

Úspěch českých fousků na Soutěži Českého  středohoří.

22.-23.10.2016 Mnetěš

      Tato soutěž se konala jako VZ se zadáním titulu CACT  v okolí Řípu. Lesní práce byly v areálu u Beřkovic, pole v honitbách MS Vražkov a Mnětěš a vodní práce u Dobříně.

      Vítězem se stala fenka českého fouska Jasněnka od Pitné Vody vedená Pavlem Kaclem s titulem CACT, 482 bodů, nejlepší les. Na 2. místě skončila rovněž fenka  českého fouska  Ilse Cedra V.D. Pervwaborg vedená Carlou Wesseling ze zahraničí 475 bodů, I.cena, nejlepší voda. Ve II ceně skončila Cita z Cesemínských vinic, vedená Pavlem Horákem s vysokým počtem 472 bodů / chybička na barvě/.

 Všem úspěšným vůdcům gratuluji.                                          Vrchní  rozhodčí ing Braťka

064

044                                048     060