UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Doplněna fotogalerie - OLV Jihomoravská pobočka

Ve >> fotogalerii << naleznete fotky z OLV Jihomoravsjké pobočky