UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Video z MKP 2014

K výsledkům z memoriálu Karla Pohajského byl přidán odkaz na >>  video z memoriálu.