UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Přidány zpravodaje

Do rubriky Zpravodaj bylo přidáno pár starších zpravodajů z roku 1984, 1985 a 2002.