UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

OLV Severomoravská pobočka - změna

POZOR, je změna místa srazu pro účastníky OLV v Severomoravksé pobočce. >> termíny a místa konání OLV<<