UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Články

Seznam chovných psů pro rok 2017

Číst dál...

Karty a fotky chovných psů

              Karty chovných psů vyhotovuje hlavní poradce chovu vždy na konci kalendářního roku (případně i v průběhu roku)  po obdržení všech patřičných náležitostí, které jsou uvedeny v >> zápisním řádu.     Karty následně rozesílá na oblastní poradce chovu a také ke zveřejnění na webových stránkách.

              Na webových stránkách je možné zveřejnit fotku psa, nejlépe ve výstavním postoji. K tomu je určena kolonka vedle karty psa. Pokud máte zájem, zašlete fotku na správce webu nejlépe v plné velikosti ve forátu JPG.

Vysvětlení ke značkám v chovných kartách - Článek z 28.10.2010 Jak dál v chovu českého fouska, který byl zveřejněn na předešlých stránkách klubu. Výtah z článku:

"Značkami „L/L“ se označuje jedinec (fena nebo pes), který byl z chovu vyřazený pro lysivost druhého a vyššího stupně nebo nechovný jedinec, trpící lysivostí druhého a vyššího stupně. Značkou „L“, kterou se označuje přenašeč vlohy pro lysivost, se pak označuje potomek psa nebo feny, který byl vyřazený pro lysivost. Ale I OBA RODIČE OLYSALÉHO PSA (označený „L/L“) MUSÍ MÍT NEJMÉNĚ JEDNO „L“, i když sami nikdy neolysali. Jestliže již jedno „L“ některý z nich má, tak se připíše druhému rodiči, a to do všech rodokmenů (chovných karet) všech psů a fen, kde se tento/tito jedinec/jedinci nacházejí. Jde o neustálé doplňování všech ověřených informací od chovatelů, od okresních důvěrníků od oblastních poradců – o neustálé doplňování databáze."

Linie V - Soví doly

Číst dál...

Linie IV - Žampach

Číst dál...