UPOZORNĚNÍ majitelů chovných jedinců

Na doporučení chovatelské rady bylo dne 28.5.2017 odsouhlaseno snížení počtu krytí chovných psů na 3 krytí ročně. /využití více chovných psů v chovu/

Články

Mem. Š. Krasňanského - propozice

Organizátori

Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícka komora

OkO SPZ Topoľčany, OPK Topoľčany

Poľovnícke združenie BREZINA Prašice, Poľovnícke združ. DOLINKA V.Dvorany- Hajná Nová Ves

Poľovnícke združenie BUKOVINKA TOPOĽČANY

 

Obecný úrad PRAŠICE, Obecný úrad Hajná Nová Ves

Slovenský klub chovateľov českých fúzačov

Vás srdečne pozývajú  na 7. ročník

Memoriálu Štefana Krasňanského

Všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov :

CACIT, R.CACIT, CACT,  R.CACT

VÍŤAZ MŠK

KLUBOVÝ VÍŤAZ – najlepší český fúzač

PRAŠICE-DUCHONKA, 4.a 5.augusta 2017

propozice ke stažení >>  pdf icon